Ajánlataink oktatók részére

Oktató-Pendrive

Referenciák

Magas szintű KRESZ oktatást végző képzőszervek és felhasználók listája

Közlekedési Ismeretek

Közlekedési
Ismeretek
Járművezetők
részére

Elsősegélynyújtás

Elsősegélynyújtás gépjármű-vezetők részére

Motoros tanuló mellény

Motoros tanuló mellény a Kotra Kft-től!

Pótpedál

Pótpedál referenciák

DrivingSchool

Korszerű nyilvántartási eszköz autósiskolák számára

KOTRA Autósiskola

KOTRA Autósiskola

KOTRA Kereskedelmi és Oktató Kft.
Cím: 4150 Püspökladány, Petőfi utca 7.
Telefon: +36 (54) 451-654

Az autósiskola tevékenységét jellemző mutatószámok


Következő tanfolyam:
2017. szeptember 18.
17:00 kezdettel


Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "B" kategóriás tanulók részére

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "AM" kategóriás tanulók részére

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A1" kategóriás tanulók részére

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A2" kategóriás tanulók részére

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A1" kategóriás tanulók részére, érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A2" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven belül

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A2" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven túl

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven belül

Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A1" kategória megszerzését követő 2 éven túl


Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A2" kategória megszerzését követő 2 éven belül
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. Képzőszerv neve: KOTRA Kereskedelmi és Oktató Kft.
  Képzőszerv címe: 4150 Püspökladány, Kiss Ferenc u. 9.
  Képzőszerv telefonszáma: 06-54-451-654

 2. A cég formája: korlátolt felelősségű társaság

 3. Cégjegyzékszám: 09-09-009228

 4. Az iskolavezető neve: Kotra Károly

 5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 7.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 06-54-451-654
  Az ügyfélfogadás időpontja: munkanapokon 8:30-12:00 és 13:00-17:00 óráig

 6. Telephelyeink nincsenek.

 7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

 8. PÁV vizsgálat nem szükséges.

 9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 24. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

  • a már meglévő "A2" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

  A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 10. A tanfolyam tantárgyai:

  • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (4 óra), vizsga (1 óra).

   A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 12 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 180 km-t tegyen meg.

 11. A tanuló motorkerékpár típusa:

  • Suzuki SV 650

 12. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
  A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

 13. Tanfolyami és vizsgadíjak:

  • A gyakorlati oktatás díja: 30.000,- Ft.

  • A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 2.200,- Ft.

  • Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.

  • Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

 14. Mentességek:
  Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

 15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

 16. Gyakorlati oktatás helye: Debrecen belterülete.

 17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 2.200,- Ft.

 18. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése:
  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Útügyi Osztály
  Címe:
  4025 Debrecen, Széchényi u. 46.
  Telefon:
  06-52-502-100

 19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

  • A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

  • A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

 20. Vizsgadíjak:

  • Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft.

  • Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

  Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.

 21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

  • Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a vizsgázó vagy valamely családtagja részére átadja a vizsgaigazolást.

  • A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.
Vállalási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás tanulók részére, az "A2" kategória megszerzését követő 2 éven túl


Oktatóink:

Kotra Károly, elméleti oktató
Kotra Károly
elméleti oktató
Váradi Jenő, elméleti és gyakorlati oktató
Váradi Jenő
elméleti és gyakorlati
oktató
Nagy István, gyakorlati oktató
Nagy István
gyakorlati oktató

A tanfolyam elvégzéséhez sok sikert és balesetmentes vezetést kívánok!

Kotra Károly


Ajánlataink tanulók részére

KRESZ Oktató Tananyag és Teszt

KRESZ Oktató Tananyag és Teszt vizsgázni kívánó tanulók részére

www.kresztanulasotthon.hu

Könyvcsomagok

Tanulók részére megrendelhető könyvcsomagok

Animációs teszt

Közlekedési szituációk animációs teszt

Memóriajáték

Közúti jelzőtáblák memóriajáték

Gyufajáték

Logikai gyufajáték

Kikapcsolódás

Üdülés Ausztriában

Időjárás
Felhőkép
Magyarország pillanatnyi felhőtérképe